Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet

Alla vuxna i Sverige har rätt till allmänt tandvårdsstöd som består av två delar:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, och ett skydd mot höga kostnader.
  • Det finns även ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder samt ett särskilt tandvårdsstöd som du kan ha rätt till om du har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar.

1. Allmänt tandvårdsbidrag, ATB

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag för alla vuxna i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Är du mellan 20 och 29 år eller över 75 år får du 300 kronor om året. Är du mellan 30 och 74 år får du 150 kronor om året.

2. Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15000 kronor beräknat på ett referenspris som Försäkringskassan utgår ifrån. Det betyder att det är först när du har nått upp till 3000 kr eller 15000 kr enligt referenspriset som rabatten börjar gälla. Har din tandläkare ett högre pris blir rabattgränserna högre.

3. Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Den 1 januari 2013 infördes särskilt tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Läs mer om tandvårdsstödet hos:
Försäkringskassan
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Boka tid via telefon: 046-12 50 90