Corona

Är det säkert att gå till tandläkaren?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring smittskydd och uppdaterar oss kontinuerligt med information gällande coronaviruset. Patienter och medarbetare som uppvisar symptom, även lindriga sådana, ska inte komma till kliniken. Känner du dig helt frisk och inte uppvisar några symptom är du varmt välkommen att besöka oss.

Vi anpassar oss för din trygghet

Personalen är som vanligt noga med att följa basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Utöver det har vi infört några nya rutiner.

  • Våra bokningar är anpassade så det är möjligt att hålla avstånd.
  • Vi anpassar besöken för personer över 70 år eller andra patienter inom riskgrupp.
  • Kliniken har fått utökade städningsrutiner.
  • Vi tillämpar kontantfri betalning via kort eller Swish.
  • Våra medarbetare stannar hemma om de är sjuka och testas för covid-19.

Besök oss utan sällskap
För att undvika onödig smittrisk ber vi dig att komma utan sällskap när du besöker kliniken.